ยินดีต้อนรับ...สู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ข้อมูลทั่วไป
a
b
c
d
e
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
Weblink.....สืบค้น
Weblink.....สืบค้น
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
a ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
a ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร
E-BOOK สทร.สพฐ.
a สารานุกรมสำหรับเยาวชน
ระบบทะเบียนประวัติขรก.คร
a รายงานตัวชี้วัดe-mes
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
a การพัฒนาทักษะชีวิต
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
a สำนักนโยบายและแผนฯ
ระบบข้อมูลสารสนเทศฯe-mis
a ทะเบียนประวัติข้ราชการครู
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
a ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
Weblink.....เพื่อการเรียนรู้
นักเรียนปีการศึกษา 2559
เวลาออนไลน์
Weblink.....สืบค้น
1
3
4
5
6
7
18
9
10
13

m

11

25
kru
ทัสนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมค่ายการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้2560 กิจกรรมของนักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

ข่าวในแวดวงการศึกษา h
 
ข่าวการศึกษา
 
 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

 

ผู้บริหารสถานศึกษา
k
บุคลากรในโรงเรียน
kru
Weblink.....สืบค้น
Weblink.....สืบค้น
Weblink.....เพื่อการเรียนรู้

ภาษาไทย
a>สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
a>บทวิทยุรู้รักภาษาไทย
a>พจนานุกรมOnline
a>ฝึกอ่าน เขียน ก ไก่
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a>รวมวรรณคดีไทย
a>ภาษาไทยวันละคำ
a>คำสุภาษิต

คณิตศาสตร์
a>เทคนิคการคิดเร็ว
a>รวมความรู้ทางคณิตศาสตร์
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น

วิทยาศาสตร์
a>รู้จักสัตว์เลี้ยง
a>คลังความรู้
a>เรื่องราวเกี่ยวกับพืช
a>รวมความรู้ทางวิทย์เคมี
a>อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
a>การขยายพันธู์พืช
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a>โครงงานวิทย์ระดับประถม
a>ดาราศาสตร์มหัศจรรย์
a>ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
a>คลังความรู้ เอกภพ
a>ระบบสุริยจักรวาล
a>แรงและความดัน(วิทย์ป.5)

สังคมศึกษาฯ
a>ประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ
a>ราชวงศ์จักรี
a>ประวัติพระพุทธเจ้า
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a>ศาสนาต่างๆในประเทศ
a>ศาสนาพุทธ
a>พระมหากษัตริย์ไทย
a>ชาติไทย
a>วันสำคัญของไทย

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์
a>เพลงประกอบการสอน
a>สีและความเป็นมาของแม่สี
a>เพลงไทยเดิม Online
a>ใบความรู้เรื่องนาฎศิลป์ไทย
a>บ้านรำไทย
a>วาดลายไทย
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
a>ประดิษฐ์ของเล่นของใช้
a>อาหารง่ายๆ เด็กทำได้
a>แหล่งเรียนรู้บนโลก IT
a>คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a>เทคนิคการปลูกพืชผักต่างๆ
a>การทำปุ๋ยหมัก

คอมพิวเตอร์
a>เรียน PowerPoint 2003
a>เรียน MS. Word 2003
a>
MS. Excel 2003
a>
MS. Excel 2007
a>
MS. Word 2007
a>
MS. PowerPoint 2007
a>
MS. Paint
a>ภาษาโลโก
a>
การใช้โปรแกรมไมโครเวิลด์

สุขศึกษาและพละศึกษา
a> คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a> เทคนิควอลเลย์บอล

ภาษาต่างประเทศ
a> นิทานภาษาอังกฤษ
a> Dictionnary Online
a> ฝึกอังกฤษกับเก่งภาษา
a> คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a> ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

ปฐมวัย
a> คลังความรู้ทุกสาระทุกชั้น
a> พัฒนาการเด็กวัย1-6 ขวบนักเรียนปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิธีมอบอาคารเรียนหลังใหม่
วันสำคัญทางศาสนา
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันอาเซี่ยน
พิธีแซนโดนตา
สว้สดีคุณคร
ร่วมพัฒนาชุมชน
การวัดผลประเมินผล
การปฏิบัติธรรม
ค่ายพุทธบุตร
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายฯ
กีฬาต้านยาเสพติด
กีฬากลุ่มโรงเรียนต.เฉนียง
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 5 พฤศจิกายน 2557 d
Website counter  

Weblink.....สืบค้น
16
m
21
20
23
22
21
22
23
r
s
g
load
โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ
websurin.net
   

r Webmaster : สนิท พันแสน 085 -7657755, วรรณะ ผิวงาม 085-2076996. เสถียร โคตา 081-2650734 , E-Mail:Kruwanna@gmail.com